Usługi ochrony przeciwpożarowej

Czym się zajmujemy?

Zajmujemy się szerokim zakresem działań ukierunkowanych na zabezpieczenie obiektów i inwestycji budowlanych pod względem bezpiecześntwa pożarowego.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Specjalizujemy się w profesjonalnym opracowywaniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie ze wszystkimi aktualnymi przepisami oraz rozporządzeniami prawnymi.

Plany ewakuacyjne

Opracowujemy Graficzne Plany Ewakuacji, zarówno jako część Instrukcji, jak również w wersji do wywieszenia w obiekcie, co zwiększy poziom bezpieczeństwa jego użytkowników.

Szkolenia przeciwpożarowe

Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jak również praktyczne szkolenia ewakuacyjne, oraz szkolenia dotyczące praktycznego użycia gaśnic i hydrantów.

Przygotowanie do kontroli

Przygotowujemy obiekty do kontroli i odbiorów prowadzonych przez Straż Pożarną. Ponadto doradzamy w doborze, rozmieszczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego oraz oznakowania ewakuacyjnego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani innymi usługami z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, którego nie wymieniliśmy, zapraszamy do kontaktu i zapytania o usługę, którą Państwo potrzebują.