Przygotowania do kontroli

Na czym polega?

Każdy obiekt nowo wybudowany oraz obiekt istniejący po nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania musi być podany procedurze odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Pomagamy inwestorowi skompletować dokumenty niezbędne do odbioru, przygotowujemy i kontrolujemy obiekt przed odbiorem, jak również możemy uczestniczyć w kontroli przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej. Czynności te pozwolą na usprawnienie procedury odbioru.

Co obejmuje?

Zakres przygotowania jest zależny od typu obiektu, jego stanu oraz wielu uwarunkowań indywidualnych, które muszą zostać zweryfikowane w budynku. Zapraszamy do kontaktu z nami aby umówić się na wizję lokalną i uzyskać ofertę.

Ilustracja przedstawiająca robienie notatek na kartce papieru
Powrót do listy usług