Plany ewakuacyjne

Wykonywane przez nas plany ewakuacyjne są zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu MSWiA z 2010 roku (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów i dostosowane do specyfiki budynku oraz prowadzonych procesów technologicznych w obiekcie.

Przykład wykonywanego planu ewakuacji Przykład wykonywanego planu ewakuacji

Kliknij w plan aby zobaczyć jego powiększenie

Co zawierają plany?

Plany zgodnie z wymaganiami zawierają następujące dane:

 • powierzchnia, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 • odległości od obiektów sąsiadujących,
 • parametry pożarowe występujących substancji palnych,
 • występujące gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 • kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • lokalizację pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 • podział obiektu na strefy pożarowe,
 • warunki ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 • lokalizacje hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 • usytuowania dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

Jak działamy?

 • Plany wykonujemy w oparciu o dostępną dokumentację projektową. W przypadku jej braku dokonujemy inwentaryzacji budynku w celu wykonania rysunków.
 • Wydruki planów wykonujemy w wybranym przez zlecającego formacie oraz na wybranym materiale. Drukujemy również na piankach PCV o grubości do 5 mm i formatu A2.
 • Cena opracowania planu jest zależna od dostępnej dokumentacji projektowej, formatu i rodzaju materiału, na którym ma on być wydrukowany.
 • Pracujemy w oparciu o programy graficzne CorelDraw oraz DraftSight.
 • Przyjedziemy i dokonamy bezpłatnej wyceny zakresu zlecenia.

Przykładowe plany

Przykład wykonywanego planu ewakuacji Przykład wykonywanego planu ewakuacji Przykład wykonywanego planu ewakuacji Przykład wykonywanego planu ewakuacji

Kliknij w plan aby zobaczyć jego powiększenie

Powrót do listy usług